Newsletter

Rádi vás budeme informovat, co je u nás nového nebo občas zašleme zajímavé tipy nebo články. Abychom vám tyto zprávy mohli doručit, potřebujeme k tomu zpracovávat některé vaše údaje – konkrétně se jedná o e-mailovou adresu, navíc v rámci funkčnosti aplikace můžeme zjistit, kdy náš email otevřete a na jaký odkaz kliknete. Aplikace také zjistí vaši IP adresu, prohlížeč a typ zařízení, ovšem tyto údaje s námi nesdílí.

Takové zpracování nám umožňuje Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 podle článku 6, odst. 1 písm. a) poskytnutí souhlasu. Vaše údaje budeme uchovávat pouze s vaším dovolením a to max 5 let, po uplynutí této doby se vás zeptáme, zda-li chcete informace dále dostávat.

Souhlas můžete odvolat i dříve a to pomocí odhlašovacího odkazu v patičce emailu

Zpracování osobních údajů je prováděno fyzickou osobou podnikatelem Jaroslavem Sadílkem, IČ 88672417, se sídlem Pod Hrází 472, 381 01 Český Krumlov, tedy správcem osobních údajů, (klara@oppradlo.cz, 776337513)

Se zpracováním nám pomáhá zpracovatel ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ 02762943, se sídlem Na Zderaze 1274/15, 120 00 Praha 2, zastoupená Ing. Jakubem Stupkou.

Prohlašujeme, že s vašimi údaji nakládáme podle zákona a dodržujeme technická a organizační opatření ochrany těchto údajů a to nejen my, ale také náš zpracovatel.

Rezervace

V rámci rezervace v rezervačním systému Reservio může dojít ke zpracování těchto údajů – jméno, příjmení, telefon, e-mail. Aplikace také zpracovává vaši IP adresu, kterou s námi již nesdílí. V rámci rezervace vám můžeme zaslat prádlový dotazník, kde se ptáme na vaše nákupní preference a předchozí podprsenkové zkušenosti, také nám můžete sdělit osobní míry. Vaše odpovědi v dotazníku nejsou přiřazeny k vašim osobním údajům jako je např. jméno nebo e-mailová adresa. Pro práci s dotazníkem využíváme služeb Google formuláře a Google disk.

Vaše údaje použijeme pouze v souvislosti s organizací vaší rezervace – identifikace vaší rezervace, připomenutí rezervace a příprava na rezervaci. Dochází pouze ke zpracování údajů, které nám sami poskytnete. Takové zpracování umožňuje Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 podle článku 6, odst. 1 písm. a) poskytnutí souhlasu. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu nutnou k uskutečnění vaší rezervace a po skončení termínu rezervace budou vymazány.

Zpracování osobních údajů je prováděno fyzickou osobou podnikatelem Jaroslavem Sadílkem, IČ 88672417, se sídlem Pod Hrází 472, 381 01 Český Krumlov, tedy správcem osobních údajů (klara@oppradlo.cz, 776337513).

Se zpracováním nám pomáhají zpracovatelé:

  • Reservio s.r.o., IČ 29376033, se sídlem Hlinky 995/70, 60300 Brno
  • Google Ireland Limited, registrační číslo 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Stránka www.reservio.com využívá cookies, viz kapitola VII. Soubory cookies a soubory protokolu https://www.reservio.com/cs/ochrana-osobnich-udaju/ 

Prohlašujeme, že s vašimi údaji nakládáme podle zákona a dodržujeme technická a organizační opatření ochrany těchto údajů a to nejen my, ale také naši zpracovatelé.

E-Shop

Objednáte-li si něco na e-shopu, budeme muset zpracovat vaše jméno, e-mail, poštovní adresu a telefon. Tyto údaje po vás chceme, abychom vám mohli doručit objednané zboží a navíc tím i plníme naše povinnosti vůči státu, který požaduje, abychom tyto informace měli, protože s námi uzavíráte kupní smlouvu.

Zákonným důvodem zpracování je podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 podle článku 6, odst. 1 písm. b) plnění smlouvy. Osobní údaje budou uchovány po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu, pak budou vymazány.

Vaše údaje budeme sdílet s přepravcem dle vašeho výběru při vytvoření objednávky.

Zpracování osobních údajů je prováděno fyzickou osobou podnikatelem Jaroslavem Sadílkem, IČ 88672417, se sídlem Pod Hrází 472, 381 01 Český Krumlov, tedy správcem osobních údajů, (klara@oppradlo.cz, 776337513)

Se zpracováním nám pomáhají zpracovatelé:

  • STORMWARE s.r.o., IČ 25313142, se sídlem Za Prachárnou 4962/45, 54601 Jihlava

Údaje jsou zálohovány na cloudovém úložišti společnosti z Nového Zélandu. Nový Zéland je zemí odpovídající úrovně ochrany osobních údajů předávaných z EU dle prováděcího rozhodnutí ze dne 19.12.2012 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.

Prohlašujeme, že s vašimi údaji nakládáme podle zákona a dodržujeme technická a organizační opatření ochrany těchto údajů a to nejen my, ale také naši zpracovatelé.

Dodavatelé

Pokud jste naši dodavatelé a prodáváte nám své zboží nebo služby, zpracováváme vaše fakturační údaje a to v účetním programu, v počítači, zálohované na cloudu i ve fyzické podobě.

Zákonným důvodem zpracování je podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 podle článku 6, odst. 1 písm. c) splnění právních povinností. Osobní údaje budou uchovány po dobu 15 let, pak budou vymazány.

Zpracování osobních údajů je prováděno fyzickou osobou podnikatelem Jaroslavem Sadílkem, IČ 88672417, se sídlem Pod Hrází 472, 381 01 Český Krumlov, tedy správcem osobních údajů, (klara@oppradlo.cz, 776337513)

Se zpracováním nám pomáhá zpracovatel STORMWARE s.r.o., IČ 25313142, se sídlem Za Prachárnou 4962/45, 54601 Jihlava

Údaje jsou zálohovány na cloudovém úložišti společnosti z Nového Zélandu. Nový Zéland je zemí odpovídající úrovně ochrany osobních údajů předávaných z EU dle prováděcího rozhodnutí ze dne 19.12.2012 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.

Prohlašujeme, že s vašimi údaji nakládáme podle zákona a dodržujeme technická a organizační opatření ochrany těchto údajů a to nejen my, ale také naši zpracovatelé.

Máte právo…

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit.
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás emailem na klara@oppradlo.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zásady zpracování jsou účinné od 1.3.2022